Karadelikten Canlı Yayın

Karadelikler, varlıklaronı ortaya koyan dolaylı gözlemler sayesinde son 30 yıl süresince bilim kurgu malzemesi olmaktan çıkıp gökbilim ve
kozmolojinin temel konuları arasına girdiler. NASA Televizyonu’nun (NTV) 6 Mart’ta başlattığı "Bir Karadelik’ten Canlı Yayın" adlı video gösterisinde,
ışığın bile kaçamayacacağı derecede güçlü kütle çekimine sahip karadelikler aracılığıyla  orta okul ve lise öğrencilerinin ilgi-
lerini ışık ve optik, elektromanetik tayf, kütleçekimi ve hareket, madde ve enerji konuları üzerinde yoğunlaştırmayı amaçlıyor.
Chandra X-ışın Teleskopu projesinde görev alan bilim adamlarınca hazırlanan "canlı ya-yın"da karadelikler konusundaki en son keşifler anlatılıyor,
uzay teleskopunun yapıldığı laboratuvarlar ve kullandığı ileri teknoloji tanıtılıyor, x-ışınları ve yüksek enerjilerdeki fizik olayları açıklanıyor.
Yıldızların doğuş ve ölümleri anlatılırken, yakıtı tükenen yıldız merkezlerinin çöküşü, içindeki hava bir vakum pompasıyla boşaltılan bir varille
canlandırılıyor. "Canlı yayın"ın yeraldığı ve Amerika’nın en başarılı interaktif eğitim sitelerinden sayılan "Passport to Knowledge" (Bilgiye Pasaport)
sitesinde ayrıca Antarktika’dan Canlı Yayın, yine Chandra ekibinin işbirliğiyle hazırlanan Passportto Universe (Evrene Ppasaport) gibi
interaktif paketlerin yanısıra çok çeflitli konularda, açıklamalar, görüntüler, soru-cevap köşelerine eriflebilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder